روش های برش ورق آهن (2)

رویه های برش ورق آهن
برش لیزر آهن

یکی از از دشواریهای برش فلزات از گزاره برنج، پیچیدگی طرحهاست؛ برش طرحهای دقیق هم بر پیچیدگی فعالیت افزوده و انجام ظریف آن با به کارگیری از روشهای کهن در ادامه فعالیت ناممکن یا این که زیاد سخت بوده است؛ برش لیزر برنج با امکان برش طرح های زیاد پیچیده سوای نیاز به دخالت نیروی انسانی اشکال برش را ممکن می سازد. ​Data w as gen er ated  wi th G SA Cont᠎en t  Generato᠎r  DE MO.

برش لیزر آهن

همین دستگاه به همین شکل فعالیت می کند که یک رخنه بر بر روی مرحله تولید کرده و همین رخنه زیاد کوچک و احتیاجی به ترمیم نداردو سپس طرح گزینه حیث برش دیتا میشود.

یکی از از رویه های برش لیزری ورق آهن رویه cnc هست که زیاد پرکاربرد می باشد. می توان با به کارگیری از برش لیزرآهن شکلهای زیاد پیچیده و رخنه های ریز را انجام داد.

رویه برش CNC به همین شکل هست که چنانچه حتی طرح پیچیده باشد با به کارگیری از قابل انعطاف افزارهایی نظیر اتوکد یا این که کرل طراحی کرده و طرح از شیوه کامپیوتر و به وسیله اپراتور دستگاه به دستگاه برش دیتا شده و دیگر دستگاه فعالیت برش را انجام میدهد.

البته چنانچه ضخامت آهن بالا برود از همین رویه نمیتوان به جهت برش به کارگیری کرد. از همین روى دگرگونیهاى یاد شده را از اثرها جدایى ناپذیر تکنولوژى در ادامه سطح صنعتى خواندیم.

در ادامه عاقبت تکنولوژى دوران ما(بیوتکنولوژى مهندسى ژنتیک نانوتکنولوژى مولکولى و… ) به بیانى که گذشت از جنبه درونى و محتوایى بر گسترش انسانى اثر چشمگیرى دارد. آرى مهندسى ژنتیک ساختار جغرافیا و ویژگى ژنهاى ارگانیسم را دگرگون مى کند.

اگر از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در ادامه گزینه اینجا لطفا از برگه ما‌درها بخواهید.

درباره ی admin_asooweb

مطلب پیشنهادی

دستگاه برش لیزر ورق اهن MOBINtech لیزر

دستگاه برش لیزر ورق اهن – MOBINtech لیزر برش لیزر آهن عمده قطعات برش دیتا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.